Home | English Version | Kontakt | Dołącz do zespołu | Czarter Jachtów

Prowadzenie pełnego zarządu technicznego poprzez:

-zapewnienie gotowości technicznej statków w oparciu o uzgodniony z armatorem budżet techniczny,

-aranżację i nadzór nad remontami klasowymi i dokowo-konserwacyjnymi,

-aranżację remontów międzyrejsowych,

-nadzór i ocenę pracy załóg, stanu techniczno-konserwacyjnego statków oraz gospodarki częściami zamiennymi i materiałami,

-aranżację dostaw zaopatrzenia technicznego na potrzeby statków,

-aranżację dostaw olejów, smarów, chemikalii i ewentualnie paliwa,

-współpracę z towarzystwami klasyfikacyjnymi i organami administracji morskiej w celu zapewnienia ważności dokumentów statkowych,

-kontrolę zakupów i wykorzystania prowiantu przez załogę,

-współpracę z czarterującymi zarządzanych statków przy spełnianiu i egzekwowaniu umów czarterowych,

-przeprowadzanie audytów wewnętrznych Kodu ISM na statkach.

Posiadamy duże doświadczenie we wszelkich innych aspektach nadzoru technicznego statków, takich jak:

-nadzór i aranżacja remontów na zlecenia armatorów, w kraju i za granicą.

-rozwiązywanie specjalistycznych problemów statkowych we współpracy z wykwalifikowanymi serwisami i biurami konstrukcyjnymi,

-szacowanie uszkodzeń stevedorskich i szkód wypadkowych wynikłych z kolizji bądź posadowienia statku na mieliźnie,

-współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi i ich przedstawicielami,

-wszechstronne inspekcje przy przejmowaniu statków, zmianie bandery lub towarzystwa klasyfikacyjnego,

-przeprowadzanie inspekcji bunkrowych i ładunkowych.